Hervormde Gemeente te Dinteloord
  Welkom Kerkdiensten Kerkenraad Verenigingen en Clubs Geschiedenis Orgel Hervormd Centrum MelodieŽn Contact Links  
 
Kerkenraad
Beleidsdocumenten
Organen van bijstand
Diaconie
Kerkbeheer
ANBI

Kerkenraad

Moderamen
Preses C.A. Breure, 0167 52 23 08
Scriba A.G. Boluijt, 0167 52 48 37

Predikant
vacature

Pastoraal werker
Kand. A.L. Kornaat, 0168 85 04 53, al.kornaatlive.nl

Ouderlingen
M. van den Berg, 0168 46 46 68
A.G. Boluijt, 0167 52 48 37
C. van der Meer, 0167 52 12 26
A.T. van der Ploeg, 0167 52 32 67 (kerkrentmeester)
T. Ruiten, 0167 52 29 96 (kerkrentmeester)

Diakenen
C.A. Breure, 0167 52 23 08
M.J. van Dam, 0167 56 67 29

 

webmaster: jpprincekpnplanet.nl